น้ำตาแสงใต้ by Hucky Eichelmann

  • Currently 4.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4.0 out of 934 votes

Link to this video


Description

เพลงน้ำตาแสงใต้ เป็นเพลงประกอบละครเวทีเรื่อง "พันท้าย นรสิงห์" เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๗ ประพันธ์ทำนองโดย ครูสง่า อารัมภีร์ คำร้องโดย มารุต เนรมิตร arrange by Sophon Juntaramittree. Classical Guitar Note form Hucky Eichelmann Magical Melodies of Thailand.

Hucky Eichelmann Music Catalog
Guitarhoo! Newsletter

Join the FREE Guitarhoo! newsletter
and stay in the loop!


subscribe   unsubscribe- we respect your privacy
your info will not be shared with 3rd parties.
You may unsubscribe anytime you like -


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: น้ำตาแสงใต้
Category: Classical


Recommended Videos