สรรเสริญพระบารมี (THAI ROYAL ANTHEM) by Hucky Eichelmann

  • Currently 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 3.0 out of 370 votes

Link to this video


Description

เพลงนี้นิยมบรรเลงในยามที่พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เสด็จออกในที่สาธารณะ Pyotr Schurovsky ดุริยกวีชาวรัชเซียเป็นผู้ประพันธ์ทำนองเมื่อปี 1913 บทเพลงนี้เรียบเรียงเป็นกีต้าร์คลาสสิคโดย Hucky Eichelmann ซึ่งอยู่ในอัลบั้ม Megical Melodies of Thailand

Hucky Eichelmann Music Catalog


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: สรรเสริญพระบารมี (THAI ROYAL ANTHEM)
Category: Classical


Recommended Videos