สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์ by Hucky Eichelmann

  • Currently 4.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4.0 out of 392 votes

Link to this video


Description

สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุดุลยเดช at Calcutta International Guitar Festival 2010 , India Performed Nutavut Ratanakarn

Hucky Eichelmann Music Catalog


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์
Category: Classical


Recommended Videos