สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์ by Hucky Eichelmann

  • Currently 3.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 3.0 out of 973 votes

Link to this video


Description

สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอุดุลยเดช at Calcutta International Guitar Festival 2010 , India Performed Nutavut Ratanakarn

Hucky Eichelmann Music Catalog
Guitarhoo! Newsletter

Join the FREE Guitarhoo! newsletter
and stay in the loop!


subscribe   unsubscribe- we respect your privacy
your info will not be shared with 3rd parties.
You may unsubscribe anytime you like -


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: สายฝน (Falling Rain) บทเพลงพระราชนิพนธ์
Category: Classical


Recommended Videos