ลายโปงลาง - Lai Ponglang by Hucky Eichelmann

  • Currently 4.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4.0 out of 841 votes

Link to this video


Description

ลายโปงลาง เป็นทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใหม่ที่ประพันธ์โดย ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ...

Hucky Eichelmann Music Catalog


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: ลายโปงลาง - Lai Ponglang
Category: Classical


Recommended Videos