ลายโปงลาง - Lai Ponglang by Hucky Eichelmann

  • Currently 5.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 5.0 out of 522 votes

Link to this video


Description

ลายโปงลาง เป็นทำนองเพลงพื้นบ้านอีสานใหม่ที่ประพันธ์โดย ครูเปลื้อง ฉายรัศมี ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับ...

Hucky Eichelmann Music Catalog
Guitarhoo! Newsletter

Join the FREE Guitarhoo! newsletter
and stay in the loop!


subscribe   unsubscribe- we respect your privacy
your info will not be shared with 3rd parties.
You may unsubscribe anytime you like -


Video Details

Artist: Hucky Eichelmann
Video title: ลายโปงลาง - Lai Ponglang
Category: Classical


Recommended Videos