แนะนำ GUITAR (( By relatives )) by Gerard Cousins

  • Currently 4.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4.0 out of 421 votes

Link to this video


Description

แนะนำตัว ก่อนนะ พวกเรา จะมา เล่นดนตรให้ฟัง ถ้า ผิดพลาดตรงไหน ขออภัยก่อน จ้า

Gerard Cousins Music Catalog


Video Details

Artist: Gerard Cousins
Video title: แนะนำ GUITAR (( By relatives ))
Category: Classical


Recommended Videos