แนะนำ GUITAR (( By relatives )) by Gerard Cousins

  • Currently 4.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rating: 4.0 out of 562 votes

Link to this video


Description

แนะนำตัว ก่อนนะ พวกเรา จะมา เล่นดนตรให้ฟัง ถ้า ผิดพลาดตรงไหน ขออภัยก่อน จ้า

Gerard Cousins Music Catalog
Guitarhoo! Newsletter

Join the FREE Guitarhoo! newsletter
and stay in the loop!


subscribe   unsubscribe- we respect your privacy
your info will not be shared with 3rd parties.
You may unsubscribe anytime you like -


Video Details

Artist: Gerard Cousins
Video title: แนะนำ GUITAR (( By relatives ))
Category: Classical


Recommended Videos